closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: H:

9

Pagten kome ten dage voorsz: des morgens ten agt uuren voor

de wooning van den Wel Edele Achtb: Heer Gouver„

„neur binnen dit Casteel alwaar de opveiling zal ge„

„schieden en doe zijn profijt /:onderstond:/ Amboina

in ’t Casteel Nieuw Victoria den 15:' Augustus

anno 1788: /:lager:/ ter ordonnantie van den welEd:

Achtb: Heer Gouverneur en Directeur benevens

den Raad deeser Provintie /::was geteekend:/ J=m

D=r van Clootwijk, secretaris

Aan den WelEdele Achtbaaren Heer,

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur

Beneevens

Den Raad deeser Povintie

WelEdele Achtbaare Heer en E: Heeren.

hilin Rusburg van Luiemburg ouwer

wel Edele Achtb noodleidende Dienaar geeft re„

„verentelijk te kennen, dat in den Jaare 1763: per het schip

de Erf=s Prins als soldaat te lande gekoomen is, en suc„

„cessive verbeeterd tot ƒ 16: vide anexe acte.—.

Den needrigen Supp=t die dus dere Maatschappij over de

25:' Jaaren in voorsz: bediening gediend, en over de Sestig

onde

D

20: