closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: K:

1787: 15: october

19

20:

21:

Compareerde voor de vaceerende Leeden der maand present

mij Secretaris.

Hermanus de Vries aan dewelke zijne op den

4. deser ingediende kruijt Reekening de novo bij forma

van recollement voorgehouden zijnde daar bij onveran„

„delijk is blijven persisteeren, doende daar op den Eede in

debita forma onder het opsteeken der twee voorste vin„

„geren sijner regterhand en het uitten der woorden zoo

waarlijk helpe mij God almagtig /:onderstond:/ Aldus

Gedaan, Gerecolleert en Beledigt te ordinairen Raad

kamer van Justitie dato voorst: /:was geteekend:/ H: de Vries

/:lager:/ in kennisse van mij: /:geteekend:/ W=m Schouten Sect

/:in margine:/ ons peresent /:geteekend:/ P= Wolsgaarden

F. OStrouwsKijk

kruijt Riekening van de den

„tjalling de Vriendschap van p=mo 7ber: 1787: tot ult=o aug=s a:o 1788

Buskruijt kond scherpdruuen Scherp

van 2: lb: van 2: lb: pattroom

lb:

p=s

p=l p=s

met afblaasen van t geschut

Elf schooten gedaan onder Banda voor Boeg

16½:

„seer vaartuijgen

10: 1/5

seven d=o: d=o: d=o: d=o: Boegser vaartuigen

13½:

eegen schooten voor 't Casteel van Banda

schooten d=o voor fiscaal en gecomm: bij het van

122

boord gaan na de Monstering

6

Transporteere

56:½