closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787:

13

Bus, romd„ druijren scherpe

scherp

van 2:

sat

kruijt van 2: lb.

lb:

woonen

p=s:

p=r

lb:

po

=r Transport

56. /½.

Een schoot gedaan om overstag te gaan ten einde brij

9ber.

1:

elkander tn blijven.

1:½:

drie schoote gedaan op Goram om de orangkan

d=o:

1

aan boord te roepen

4:

d=o:

Neegen Canon Schoote met scherp en 15. met de snaphaanen

9:

op een Jonk bij Goram

13:½: 9: 5: 15:

d=o

11:

Een schoot gedaan voor kesfing om de Capitain aan boord

te roepen

1½. —:

Het geschut gevisiteerd, 2: p=s van 2: lb: en 1 p=s: van 1. lb

d=o

15:

3½.

nat bevonden

Het geschut gevisiteerd en 3: 2: nat bevonden

do

25:

4:½.

october

10

een schoot gedaan op een orembaij onder Negorij Lima

d=o

bij het afhaalen van ’t geschut op Amboina 3: p=l:

11:

van 2: lb: nat bevonden

4:½.

d=o

16:

met het afblaasen van het geschut verbruijkt

5.¼.

d=o

20:

breeken van ’t anker bouw op de reede van

Haroeko een schoot gedaan.

1:½:

d=o

twee schoote gedaan om Boegeer vaartuigen op de hoek

29:

3:

van sameth.

d=o

_o van Samot

1788: 12: Januarij twee schoote d=o

3:

20: d=o

onder Haroeko gedaan om Boegher vaaruigen

3:

30: d=o:

Aboro

13:

_o

1

_.o.

1: februarij een schoot gedaan bij oma

„cussalant„

1½.

9: April

ult=o: August=s 2: Boeken Kardoes Papier voor de kardoesen verbruijkt.

Somma

113:: 9: 5: 15:

/:onderstond:/ Amboina in t Candel Nieuw

Victoria adij uctimo Augustus anno Hoscr: :was

Christiaank.

geteekend:/ /:

Heeden den 5: Augustus anno 17078.

Comppareerde

20