closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

worden.

dit tot geruststelling uwer wel Ed: Agtb:

en onzer dekking ingerigt zijnde, zo heb„

„be de eere ons met alle eerbied te on„

„der schrijven /:onderstond/ wel Edele Agt„

„baare Heer /:lager:/ uwel Edele

Agtbarens onderdaanige en trouw

schuldige Dienaaren /:was geteekend:/

„G N van Gerergike

J: E: Strick /in margine:/ Am„

„boina Nieuw victoria den 14. Au„

„gustus anno 1788:

vohtie

2d: