closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: F:

Aan den Wel Edele Achtbaaren Heer!

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Wel Edele Achtbaare Heer.

In observantie van u welEdele Agtbaare zeer g’respecteerd ordre om Iaar„

„lijks in scribtis op te geven, wat voor vaartuijgen in dit Gouvernement aan„

weesig zijn, diend Eerbiedig dat die Kieltjes tegenwoordig bestaan in

Een Barcq

Vier Pantjallings

Een grote orenbbaag

voor de Hongij

Een groote Zeijl schuijt

Twee Lands Schuijten

vier Tollen ter Waarlo

Twee Schouwen

Daar van

1770: Ld: 70: breed 16: v:t diep 6: v=t

De Pantjalling de Delft aangebouwt

1782: 69: 18½ 7:

_=o vriendschap

De

1785: 69: 19½ 7:

_„ Willem

De

1786. 73. 18.

=o Expelitie

De

De groote Orembaij

1787. 73½ 13½ 1 4

Een schuijt voor de Hongij

1782. 34. 11:

Een Land of monster Schuijt

- .

26: 6: 3:

Een Land schuijt ter waarloo

1786: 30: 8: 3:

Een schouw

1777: 30: 11:

Een _

1786: 32.- 11½ 4:

Een

1780