closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787: den 9:' October

=„. 11: december

31

vindende de Leccagie aan bakboord, als ook de huijd door de wormen heel

veel beschadigt, repareerde dezelve, Calefate, brande, en smeerde, onderwater,

en callefate binnen en buijten boords boven water, heeft van den 19. Januarij

1788. tot den 2: maart drie sogten gedaan, na ’t Comptoir Hila, ter afhaal

van Nagulen

van den 22. maart tot den 12. Junij Drie Togten gedaan na Saparoua ter

afhaal van Nagulen, en de Laastemaal herwaards meede gebragt den secretaris

Clootwijk, die van Banda met het schip d’ Triton op Saparoua was gekomen

is nog hegt en sterk, zijn zeilen in Julij gerepareerd

Bemand met

1.

Schieman

quartiermeester

1.

6: Europeese Mattrosen

6: Iavaanse

Gemonteerd met

8: p:s yjzere Canons van 2. en

3. ed. C:r

8: Metaale Bassen

1 :

2..„

½.

Buskruijt

354 1/16: @

Rondscherp

153. p:s

van

2.

ld:

3:

150: Baskogels

1.

25: Rondscherp

½.

80: Langscherp

2:

3:

10. Druyven

2.

3.

19: _=

1:

_

25:

½

50: hand Granaden

8: snaphaanen

6. Pistoolen

300. snaphaan en Pistool kogels

912 Dousijn scherpe snaph: Pattroonen

10: P:s houwers en scheeden

De Pantjalling de

Vriendschap

van hier na Banda vertrokken ter overbrenging van 36: koppen militie waar

onder 1: officier, 1: Zergeant. 2: Corporaals, 1. Tamboer, 1: Pijper, en 30: gemeene

en van Banda na Goram.

weeder hier g’arriveert van Goram, van den 16:' December 1787. tot den 12: februarij

1788: