closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788. den 1. Maart

_ 12: Iunij

1788: heeft deselve 5: togten na Haroeko gedaan ter afhaal van Nagulen, wan

neer zoo veel leccagie, onder en boven, water hebbende, dat noodsakelijk gerepa„

reert moest worden, haalden dezelve op de Helling, repareerde en spijkerde overal

de huijd aan weerskanten Calafaatt, bramden en smeerden dezelve onder water, Calefaten

binnen en buijten boords, boven water en verstelde zijn zeilen is nog heel goed

van Inhouten en sterk gebouwd

weeder van hier vertrokken na Saparoua om het schip van Banda, komen

de, daar binnen te helpen brengen

weeder hier g’arriveerd van Saparoua, op hebbende 1. officier, 1: sergejant, 2:

Corparaals, 1: tamboer, 1. pijper, en 16: gemeene militairen zijnde die gene

die na Banda geweest waaren.

Bemand met

Bootsman

1:

1„

Quartiermeester

6:

Europeese mattroosen

Inlandse

6:

Gemonteerd met

â

P:o ijzere Canons

10

2.. ed C=r

metale Bassen

1:

4.

2.

½

voor de schuijt

190½ lb: Buskruijt

2.

324. p:s Rondscherp

1.

90.

½.

25:

2.

50: Langscherp

25: gevulde hand granaden

2.

84. Druijven

½

25. _=o

12. snaphanen

6: Pistoolen

195. snaphaan kogels

_=o

63 „: Pistool

10 3/2: Donsijn scherpe snaphaan en Pistool kogels

10: houwers en Scheeden

De

1780