closeTerug naar inventaris

Transcriptie

178202. den 29. IJanuarij.

15. Maart

12. Meij

_o

12. Iunij

22: Iulij

1788: den 29: Januarij

= 9: Iunij

De Sangjalting De Ere pecitie

Alhier gearriveert van Batavia met ’s Compagnies goederen geladen

van hier vertrokken na Manipa, met rijst, en van daar na Zawaij op hebbene

2: officiers, 2. onder officiers, en 23: gemeene Militairen om op Laast gem: plaats

Een Extirpatie togt te doen

weeder hier g’arriveert van Zawai

van hier vertrokken na Saparona, tot afhaal van een restant Nagulen

weeder hier g’arriveert, de reise niet hebbende gekreegen, heeft eenige schade

aan zeiln en tuijg geleeden, de zeilen gerepareert, als mede zyn Combuijs Nagt„

huijs &=a wat nodig was

Bemand met

1. Sous Luijtenant

1. quartiermeester„

7. Europeese mattroosen

5: Inlandse

Gemonteerd met

8: d:s ijzere Canons a 3: eb C:r

8: _=o bassen

1.

492½ lb Buskruit

160: p:s Rondscherp

3.

240: Rond of baskogels

1:

880: Langscherp

3.

48: Druijven in zoort

50: Hand granaden gevulde

6: snaphanen

2: donderbussen

4: Bistoolen

300: snaphaan en Pistool kogels

5: houwers en scheeden

T Schip T Loo

Alhier van Batavia over Iava g’arriveert, gecommandeerd door den Manh:

Heer Pieter Hartman, met ’s Compagnies goederen geladen.

is opgem: bodem van hier vertrokken na Batavia, waar op den welEdele

gestrenge Groot Agtb: Heer Adriaan De Bock, Raad van Nederlands India

mitsg=s afgaande Gouverneur en Directeur dezer Provintie &:a &=a

Vertrouwen hier meede aan de hoog g’eerde Jntentie van uwelEdele Agtb:

voldaan