closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L:K:

L G:

36221.

98.

103

27327.

4500:

500.

1230:

1558.

2351.

6: P:s Rampaarden van ½. lb.

29: Spaakwielen in zoort

12: droog tafels

Waar meede verhope aan de ordres voldaan te hebben, en bevrij„

moedige mij met alle hoog agting te noemen /:onderstond:/ we

Edele Gestrenge Heer /:lager:/ uwel Edele Gestrenge trouwschuldige Diena

/:was geteekend:/ T: M: Streck, /:in margine:/ Amboina Ult:o Aug:s 1788.

kort uijttreksel der Metaale en ijzere Canons Hem Buskruijt

Rond en Langscherp

de Buskruijt

R.

Metaale Canons van 24: tot ½. lb: gereekend

_=o

ijzere

18: 2..

Rondscherp

24. ½. _=o

Lang

24. ¾: _=o

ijzere Druijven

36: 8: _:=

Loode _=o

8: ½: _=o

Bommen en granate van 6: tot 3: duijm gereekent

Hand granaete

/:onderstond:/ Amboina ult„o Augustus 1788: /:geteekent:/ T: M: Streck.

Kort Vertoog, van de Naamen der Bastioens en Bateryen

als ook het geplaaste Canon, Namentlijk,

Op het Bastion Hollandia

op de grond schiet hatten da

op Affuijten

2:

2: p:s Metale Canons van 24: lb:

1:

_=o _=o

18:

1.

1:

1:

_o

_=o

8.

2-

2:

_o _=o

1

4:

2:

1.

1.

ijzere _=o 18:

2

d=o d=o

8:

2:

_=o _=o 6:

op Rampaarden

1:

op