closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Op 't Hoornwerk aan de Oostkant

op de grond schiet gaten baan

op affuijten

„ko

1:

1:

p:s ijzere Canons van 12-: lb

2.

6:

2:

1:

8:

_=o _=o

3.

21

1.

8„ -

_o

3.

Op het Hoornwerk aan de west komt

1.

-

1:

izere Canons van 12. eb

2„

214: d=o

1.

8:

4.

2:

_=o

6:

2:

Aan de Burgers Wagt

8: Rampen

ijzere Canons van 8: eb.

81

/:onderstond/ Amboina ult:o Augustus A:o 1788. /: was geteekend/ F: M: Streck

L: Z:

Generaale Sterkte

Dor Arthilleristen hier in ’t guarnesoen Leggende en Present zijnde onder slb:o 7ber 17080.

zom

Ambagts

Handlam

Extra ordinair Extra ordr Bombon„

Cannon„

ma

lieden

niers

gers

Lieutenant, naar vuure: dier

47

29:

10:

5:

1:

1:

1.

In d Casteel Nieuw Victoria

2

1.

1:

Tot Saparoua

1.

1.

Nussalaut

3.

2:

1:

Silan

1:

1:

Loehoe

2:

1

1.

Haroekoe

2

1:

1.

Laricque.

2:

1.

Bouro

1:

1

2

1:

1:

:

Manipa

3.

Jawaaij

4„

:

Baguala

_

4

1:

1.

Sommariam

67

1:

10.

12.

42:

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria, Med:e

1788: /:was geteekent/ P: M: Areck

September

Aan

2