closeTerug naar inventaris

Transcriptie

42

Generaale Sterkte van alle Militairen

Beneffens Eene vertooning der dagelijkse Besettinge op Wagter

Besetting aan ’t Hoofd Casteel met dies onderhoorige Posten

op alle D: Subalterne Comptoiren

Te samen

Boven de bepaaling

Beneeden

Diverente Diensten onder ’t Hoofd Casteel

Gouverneurs Lyfwagt met de ordenanse

Aan de Hoofd wagt

Waterpoort

Binnen ’t Hoornwerk

Gedetacheerde

Bastian Groningen

Aan D: Fortificatie werken

op De Bazaar

In t Quartier

Hospitaal

op de Pas Baguala

Post Alang

Batterij Willemina op de hoek Laha

„„

Petronella _=o waijnitoe

Post Hoetoemoerij

_=o

Nussanive

_=o

Zane

Bezetting op alle d’ subalterre buijten Comptoiren

Op ’t Comptoir Hila

_=o

Saparoua

_=o

Haroeka

_=o

Laricque

_= Bouro

_o

Manipa

de Post Zawaij

3

en

6p24