closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o

1787.

5: Septomber

Den

van Primo Maart 1788: tot ult„o deser van Batavia, Iava

en de oosterse Gouvernemente aangekomen en weder de

waards vertrokkene vaartuygen door een Justiteele Commi„

behoorlijk zijn gevisiteerd, en geen contrabande in dezelve

ontdekt zijn, waar meede zig met verschuldigde Eerbied

en hoog agting /:teekent, onderstond/ wel Edele Agtb: Heer

/:lager:/ uwelEd: Agtb: dienstwillige en onderdanige dienaar

/:was geteekent:/ J:s Hogerwaard /:in margine:/ Amboina

ult=o Augustus A=o 1788:

Notitie der Burger en andere Partica

liere vaartuijgen, die hier thuijs hooren

waar bij de ondergeteekende Gecommitteerde

aantoonen hoedanig den Handel daar

meede weder zo buyten als binnen land

is gedaan, in de tijd van een Jaar of sedo„

P=mo September A:o p:o tot heeden te weeten

Chialoupen van Twee Masten

groot oud

Lasten Jaaren

Den Chinees Ian Ako

1: 60 8:

vertrekt den bigenaar van hier na Samarang bemandt

met nog 25: koppen, en gemonteert met 3: p:s ijzere stukken

van ½ lb C:s 7: p:s snaphanen, 80: lb: kruit, 27: p:s handgra„

naten, en 300: p:s kogels inz:t neemt mede 3000: rd:s aan Contant

februarij 1788: retourneert deze Chialoup bemand gemon„

15:

„teerd als boven, mede brengende van Batavia 22. kassen wijn

en Bier, 5: kelders generer, 40: halve leggers Arak, 3: vaten

messen, en van Paccalongang 12: Coijangs rijst 30: piC:s

Poeder suijker, 4: Corg:s Iar: Tabak, 10: prC:s Candij zuijker, en

50: Corg:s Iav: kleedjes in zoort

Den

A„

A:o