closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1787: 2:

1780

October

20: Maij

47

Chialoupen van Twee Masten

groot oud

Lasten Jaaren

1.

40.

19:

Den Chineesen Sjan Jmnio

vertrekt dit vaartuijg onder den ChineesSjan Jseong

1787. 20. September

van hier na Batavia, bemand met nog 28. koppen en

gemonteerd met 6: p:s ijzere stukken van ½ lb: 7: p:s

Snaphanen, 150: lb Buskrugt, 50: p:s kogels in z:t 2: p:s

swaard en 2: p:s Pieken, en neemt mede 3000: rd:s aan

Contant, 100: lb: oud koper, en 500: C: harte beeste vellen

Den 26:' December daar aan, retourneert alhier, bemand

en gemonteerd als boven, mede brengende van Batavia

6: Pakken Lijwaeten, 1. Corg:l Moeris, 2: d:o Cust gingams in'z

3: d:o souratse Chitsen inz:t 4: d:o Bengaalse Neusdoeken

4: d:o d=o gestreepte gingams, 10: rollen Hoffasies inz:t 50:

katjes Amfioen, 3: pic=s Candij, en 3. d:o Poeder zuijker

2. pic:s bensuijn, 6: kelders genever, 5: bier pijpe Arak

10. p:s kaasen, 15: p:s hammen, 25: Westen staale pannen,

50: donsijn messen, 500: p:s Potten inz:t 1: kist met gla„

„zen 3 Pijpen met blaauwsel, en 100: p:s quipersols, van

Paccalongang 2: Corg:s Tabak, van Samarang 50: Corg

Javase kleedjes en Sarongs, 1: pic: koper draat en van

Sourabagja, 30: Coijang Rijst. en 4. d:o zout

Chialoupen van 2: Masten te samen - - - 2:

Een Mast

Pantjallings voerende

1: 6: 8.

Den vaandrig der Moorse burgerij Sabaar Soekoer

vertrekt dit vaartuijg onder den burger Johannes Salano

met nog 11: koppen van hier na Maccasser, gemonteerd

met 4: p:s snaphanen, 2: p:s Pstolen. 3: p: Draaijbassen 200: p:s

kagels in z:t —½: vaatje kruijt en neemt mede 1000: rd:s

aan Contant. en

Den 16. Decemb:r retourneert van daar alhier bemandt en

gemonteerd als boven mede brengende 5: Coijangs rijst

30: Corg:s kleedj. inz:t 3: pic:s gamber, 2: d:o wasch en

12: slaaven

Is dit vaartuijg onder op sigt van den bovengem: burger

bemand met nog 9: koppen en gemonteerd mot 4. p:s snap„

haaren