closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een en veertig Mans en Twaalff vrouwe slaaven, die

door de volgende om in het Ambagts quartier te lee

„veren aangenoomen, zijn, als

Aans: Vrouwen

van hem zelve

9:

van den Burger Willem Philippus Bodenpijl. 18: 6:

van den Burger Ieremias Schitoe in mindering

van de aangenoomene 20 stux. 10:

van de weduwe Benzel in mindering van

12 stux

4: 3:—

Teld 41 A: 121:

staande de naamen bij de Inleggende Transporten en

’t Rapport der gecommitteerdens bekend die dezelve neevens

de opperchirurgijns gezond en acceptabel bevonden en om

den hals verzeegeld hebben, zijnde de helft van dies waar

„de â sestig Rijxdaaldeis de Kop na den gebruike uit

’s compagnies kassa in Nieuw Neederlands Paijement

voor uit betaald, weshalven wij ootmoedig verzoeken dat

de andere helfte der bepaalde prijs naar gedaane seve„

„rantie en acceptatie aldaar aan hun in Contanten

meede mag voldaan worden.

Voorts