closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

voorts laaten wij nog met denzelven overvaaren de bij

onse Eerbiedige Letteren van den 30„e Junij Iongst leeden

vermelde Een vrouw en twee Mansslaeren, die door den Kening

en Rijxgrooten van Sumbauwa, en door die van Bouthon

aan den Eerste Teekenaar in geschenk gesenden, zijn, en der aan„

„reekening van de getaxeerde waarde met de daar op gevallene

ongelden, Een hebben voor het overige d’ Eer ons met den

die poten Eerbied te noemen :/ onderstond:/ Hoog Edele Groot

Agtbaare Gestrenge wijdgebiedende Heere en WelEdele

Gestrenge Heeren /:Lager:/ Uw Hoog Edelheeden onderdanige

en Trouwschuldige Dienaaren /was geteekend:/ Pa: Reijke

W: Beth Jst: I: M: Baserman, J: S: d’ Vos

S: Monsieur, I: Bosch, I: G: Budach en

D: A: Wisse /jn margine:/ Maccasser in ’t Casteel

Rotterdam den 12„' Iulij Anno 1788:—:

Jan

1

1