closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61

Terwijl wij alverder Noteeren, dat volgens de Memorie van

54

Menagie hier mogen weesen.

de Neevenstaande mogen

Vaarthuigen van 70 v=t

3

hier aangehouden worden

3 vaarthuigen 60

2 Boots en

2: Schuiten; En dat zeedert nog daar en boven g'accordeert zijn,

twee Pantjallangs tot het doen van de nodige Bekruissin„

„gen

Den

55 In en Verkoop leeves niets anders ter bedeeling uit

Rendement van de ver„

als dat de verkogte Koopmanschappen, zo bij publicque ge„

kogte koopmanschappen

„houdene vendutie op den 11„e Iunij /7s/, als uit de hand,

uitwijsens het overgaande Rendement bestaan, in d’ volgen„

„de met hunne winsten gespecificeerde goederen.

Generaal Rendement der ver„

kogte koopmanschappen Etc: in ’t Boekjaar

178 7/8