closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Pantjallang de Beleidt

d=o de Eendragt

„chiampang de Lastarager

Booth de verwagting

de Driegebroeders

de Hoop

Groote Landschuit

-_0 Landschuit

32

3

15

60

16½

50

144

4„

35

37

35½

1

92

1

10½

11

e

2 1/0

2

2.½

10

2

6

2 2/3

4

8

5

2

t

Pd Cerig

1780

10

4

1

1

4

d

1781

6: 1771

1772

1780

177

Anno deeser van Batavia gekomen in

thans naar Gima, van dit Iaar gebant

en verdere reparatie

heeft een Togt naar Bonthain gedaan„

om kalk en posten 'sCemp„s goederen van

dit Jaar gebank en verdere reparatie

Togten om kalk gedaan, kosten 'sComp„s goe„

„deren en staat thans op de wal omte

repateeten

Togten om steene gedaane, Losten 'sComp

goederen en thans om de Noord om 'sComp„s

thiende aftehaalen; van dit Jaar ge„

„bank en verdere reparatie

Togten om srteene gedaan Losten 'sComp:s

goederen en thans om de Noord om 'sComp

thiende aftehaalen van dit Iaar gebank

en verdere reparatie

Togten om steene gedaan, Losten 'tCom

„pagnies goederen en thans om de Noor„

om 'sCompagnies thiende aftehaalen,

van dit Iaar gebakten verdere re

paratie

tot ordinaire Lands Dienst van dit jaar

1770

gebakk en verdere reparatie

1785 staat op de wal om te reparee„

„ten:

Terwijl

de Nieve

hier aa

Render

kogte

2/6