closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uit 600 ps winsten percentas

Inkoops

TSamentrekking

10

ƒ 692

Neederlandse koopmansz:

ƒ 61:4:5:

ƒ 1129

ƒ1822.

ƒ

Cormandelse koopmans:

2864. 18

8„ 936: 10: 8 48.½

1928

Zouratse Lijwaaten

8 480 5 8 144 5 - 42 ¾ -

336

2052: 6: 679: 10 49: ½

16

137½

Bengaalse Lijnaaten

235: 5: 8„ 61 16 8„ 35½:

4

Indiasche Producten

173

8„ 182: 7:—„ 171 16 8 1636

10

10

specerijen

Dood Kisten

77 8 8 133: 13 56 4 8 72

2.

's Lands Producten

2366: 4. 4571. 10 8 2205 6 8 93

ƒ 739312: 8 ƒ12342: 1:— ƒ4948 8: 8 ƒ 66¾

Somara

/onderstond:/ Maccasser In 't Casteel Rotterdam Adij ultimo: Augus„

„tus Anno 1788:/:was geteekend:/ W: BetE: Iz:, /in margine /: Nagereekent)

geteekend /: G: S: G: Dosel Neg: overdr:

van de

5E Ordducten niets te melden hebbende, berigten wij onder het

Hoofddeel van

87 Bomainen en Hands Inkomsten„

uw Hoog Edelheeden Eerbiedigst, Dat de verthiening in

Notitie hoe veel de ver„

„thiening in de Maccas„ de Maccassaarsche Landen in een gedeelte van het Zuider

„saarsche Landen

Tellose dit Jaar bedragen heeft 90:20: bossen Padij, of teegens

vijff Rijndaalders hollands het Cento bossen geteekend; be„

„draagt rd„s 451.—:- zijnde rd„s 70: meerder als in Anno pass=o

De Noorder verthiening door den Gouverneur gelijk

5.8

in

en in de

„tien hee

Reedener

laaste

„gen heef