closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73

Somma van ƒ184,613: 9: 8: het geen ter beswaaring der volgende Ree„

„kening is afgeslooten te weeten.

Pandzoldijen

89798 19.

Inlandse Dienaars Maand gelden

1166 38

Randzoenen ordinair

49615. 11.

Onkosten ordinair

8

22451: 2:

onkosten Extra ordinair

3520:

4

8

Onkosten van Chialoupen en kinder vaarthuigen

5

7017:

8

Onkosten van ’t Hospitaal

1395

8

Fortificatie Reekening

6.-

1299:

onkosten van LeitEigenen

175.

16

8

Timmeragie en Rreparatie

4334

14

8

scheeps onkosten

7:

8

1826

1

scheeps Zoldijen

550

5

8

Condemnatie en Confiscatie

12:

1085:

8

schenkagie Reekening

374

18

nmu

nun

De Generaale Lasten en Ongelden

Bedragen

ƒ 184613.

9

Jaar en teegen semmeeren de behaalde winsten

en Inkomsten

ƒ56783: 2:

TLands Inkomsten

winsten door den Handel

8830:—:

2

65613.

vengemelde Inkomsten en winsten van boven gemelde

Lasten en ongelden gedetraheert zijnde zo blijkt dat dit

Gouvernement in ’t op heeden afgeslooten Boek Jaar een

Lastpost is van

ƒ119000 7: 8

De

8