closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

8

14

2: 8

74

3

7

Transport

ƒ 330339:

Dinbel goederen

10

Smits goederen

2500

ƒ 292:18:8

Dispens goederen

567: 9:—.„

865

Diverse goederen

7677

Matteriaalen

Ambagts Gereedschappen

1317

.

ƒ 624: 10:—„

Goederen en der den opzigter der werken

6:16:—„

Glasemakers Gereedschappen

24: 2:8

Benodigde Goederen in de kalkloos

655

10.66

Huistimmerloos goederen

ƒ 239:8:—„

Medicinaale winkel goederen

331

92:—:8„

Medicamenten

10 335

Paarde stals goederen

Thuins goederen

85

Artzenijen voor ’t Hospitaal

ƒ 2952:8:8„

419:12:8„

3372

Hospitaal goederen

697

Oppermandadoors goederen

ƒ 46:17:—:„

Goederen voor de Raad kamer van Justitie

151: 13:—

Bij de Boeijenhuis

Rottingwerkers goederen

3:

3:8

Thim

scher pregters goederen

254

9854

Guarnisoens goederen

De veld schans de waaksaamheid

157

28362:

Debet loopende Posten

19252:

Diversche Pantjallangs en mindere vaarthuigen.

17132

De buiten Comptoiren

1

De Generaale Restanten Debiteuren en agterstae„

ƒ 680323

„lige Reekeningen bedragen

Eertbudia

8

1

2

11

5

4

6

8

5

8

8

9.

8

8.

1

17:

9 8

8

8

7

8

7.

8

15

8

7.

8

8

8

8

8.

8

8