closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eerbiedtig Berigt ofte Aanthoning den Generaale Lasten

en Ongelden van dit en ’t Gepasseerde Boekjaar distinct: gespecifi

„ceert en teegens den anderen vergeleeken, met aanwijsing waar door deselve dit

Iaar te vooren en ten agteren zijn geraakt.

A„o 178 7/8

A„o 178.17

Minder

Meerder

Land Poldijen

5

85479

14

89798

19

4319

Deese meerderheid komt door de meerder

aanhanden zijnde Dienaaren en dier„

„halven ook dit doek Jaar meerder maand

„gelden als in A„o p„o aan deselve verstrekt

hebben moeten worden.

550

8

Scheeps Zoldijen

8„

775

14

32

i

Door de mindere verstrekte maandgelden

aan de scheepelingen van ’t schip Hoorn en

minder belasting op zoldijen als in A„o p„o aan

’t meeuwtje is deese Reek: lager gekomen

Scheeps Onkosten:

16

1432

11

1828

395

8„

8„

7

Deese Reekening is hooger gekomen om dat

in dit Jaar aan ’t schip Hoorn eenige meerdere

reparatien gedaan en met ’t selve ook kili„

„tairen overgekomen en verlost zijn t welk in de

p„o met het Meeuwtje niet geschiet is

1221

3

1166

8„

10

Onlandse Dienaars Maandgelden„

63:6

Door het inhouden van /m: gagie van

Een zig g’absenteerde inlandse zendeling ver„

„tand zig deese Reekening voor deeligen

Randzoenen Ordinair

38751

17

49615 11

10863 13

8„

8„

Deese meerderheid der RRandsoenen heeft zijn

source om dat er meerder Dienaaren al„

„hier aan handen zijn dan in A„o p„r

ƒ 126635

1

8 ƒ 16615 14

8

6:

8 ƒ 1429.59

Transporteere

288

15

9

8

8