closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tige

en daar onder speciaal

Een Tafel kleed voor de

vergadering

verthiep en 5

veithier onder

Jaaren door

ue Aug=o An.

den anderen

„no 1788:

ƒ121325

15

ƒ3281.8

10

18628

10

81896

8

68

298421

1717: 1

geen

15246

„—„

32401

7192

5778

3335

357

¼

207

½

97

18

21

120

15

½

97

16

½

8.

—„

-„

¾

¼

K

2

½

8

„—

—„

—„

80

Eis voor den Jaare 1789, dewelke met de verEischte Atten

„tie is opgemaakt, dog insonderheid versoeken wij, om

een daar bij bekend gesteld Tafel kleed of ander in

dies steede groen zaaken voor de tafel voor onze

vergadering, lang ten minsten, a 8 Ellen, breef @

3 Ellen, alzo ’t presente ten eenemaale door ouder„

„dom vergaan is, en men zo een kleed anders hier als

teffens almede benoodigt zijnde, tot de reseptie van de

Inlandsche vorsten, ten duursten prijs zoude moe„

„ten jnkopen.

Bestanden

Eisch voor

lll

„der A=o Aug:s

het Jaar

A„o 1788

Conianten

AA„o 1789.

Van

waar van tot Oostpenn: rd:s 15000: en

of 200 zakken Paijement

16219

16. ƒ 60'000

de zoldijen rd=s 35000:- in ’t Jaar mits=

van d’ Munt Hollandia of testij

„gaders 6000 rd:s gereekent op 200 stux

34250:—:

slaeven voor d’ Jaarlijkse Eisch van

Aan duiten Copere heele ofte Rd=s

8830

49500

Batavia

25000:

Aan oude Zilvere Copias rd„ 10000:- tot dagelijks uit

geen

19800:

dog geen nieuwe also deselve hier niet gaaf zoo voor den

jnkoop van diverse

gangbaar zijn.

benodigheeden jtem

Geen

5985

Huurlingen:

—„

Van Goude Ducaten

Specerijen en Diverse Goederen.

15000: lb

12

482

68 pijboonen Iacc: waar onder 7500. lb voor ’t Guarnisoen die

door het Hoofd der Militie Baserman, g’ Eischt werd de overige voor

d’ huishouding

5000 lb

¾.

Peeper swarte Gchaip te

4892

56

of 4 baalen Cattoene gaaren Javas dispens in z=t

500

Caneel

5

25

Nagulen

6

-„

50

—„

Foelij

7

2

Nooten Muschaaten

25

verte