closeTerug naar inventaris

Transcriptie

doen brengen, wij versoeken dat deese onse schikking

d’approbatie Hunner Hoog Edel„

„heedens word op deese schikking

de g'eEerde goed keuring uwer Hoog Edelheeden mag wegdia

versogt.

„gen, en dat wij voortaan met de afsending van drie stellen

zoldij Boeken 's Jaarlijks mogen volstaan, en dat de au„

en ook qualificatie om

voortaan 't Jaarlijks soo te

„dere twee stellen in het daar op volgende voorjaar, afge„

doen.

„senden mogen worden;

§28

Met de Boedels van de abintestato overleedene

De Boedels van de over„

Dienaaren is door den Curator adlites, den zoldij

„leedene zijn na de ordre

g„administreert.

Boekhouder Jacobus Augustus Wisse

na de ordre gehandelt, gelijk uw Hoog Edelheeden

der behagende zal geblijken, bij het door Expresse Gecommit

’t Rapport dientweegen

gaat over

„teerdens de Leeden onser vergadering Simon Hon„

„tuur en Theodorus Posch gediende en Hoog

Dezelve aangeboden wordend Rappork.

Tot het Chapiter van den

829 Formeelen Cisch van Benoodigthee„

Een gunstige voldoening „den genadert zijnde, versoeken wij een gunstige

word op den Eisch voor Ao„

1789 versogt.

voldoening op onden ondervolgenden Principaalen

bitsb

en

Een

ver