closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vertiek

in 5 Jaa

d„ten door

den anderen

3

4

10359

geen

geen

geen

geen

22:

23

800

7

1041

vertiek

onder U=o

August

1788

geen

1.

3777½

geen

geen

geen

geen

3

17

140

5

203

Restand

onder A=o

August=s

1788:

5

geen.

2252 3/4

4

geen

2

12

geen

2

13

geen

2

112

Eisch

voor den

Iaare

1789

2

4

4500

kuipers dissels

p„s

Haalmessen

speikers inzoort, als

is

dubbelde dunne

8

2507

Enkelde

84

Duine of 5 duimers

600

Las ijzers

600

kuiker staart schaaten

p„s

3

Kuipers Houweelen

2

Kopere Wijnkraanen

2:

Metselaars Houweelen

8

schuifsteenen.

6

uijt de waterpoort

10 p:s chitsen Teijne

tot geschenken voor d’ koningen

20 bots: Rose water

500 p„s Groffe hoeden ten hoogsten benoodigt

12: vellen Jugt leek Muscorids

1600 p„s Glaase ruiten van 9 @: 11 d=m voor het ver

„nieuwde Gouvernement zeer benoodigt.

verte.