closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Verthiek

in 5 Jaaren

door den

anderen

geen

215 9/10

23.3 1/20

44

31

88

859

37./5

21

43½

23

56:

189

9:

vertiet

onder A=o

August=s

1786

2

½

55 /0

17 1/20:

8

10

20

300

13

320

9

17½

8

15

5

3

Bestand

onder U=o

August„s

1788

geen

geen

1 9/20

14 /0

geen

20

8 120

geen

5

geen

Eisch

voor het

Jaar

1789.

2

1

tollen

p„

1: hiem

60

40

8

p„s

10

Ed

28

vellen

300 bosser

4

tiemen

p=r

9

20

4

10

20

50

p„s

6

86

At

Floers of Lampher brips

Taselk leed of anders in dies steede groenlaken

voor de tafel in d’ vergaderzaal lang ten minsten

7a. 8. breed â: 3 C: alzo dit prezente ten eener

„maal door ouderdom vergaan is en men zo een

„kleed anders hier ten demisten als ook bij de recep„

„tie der Inlandse vorsten almeede niet te ont„

„beeren, zoude moeten inkoopen.

Uit de Mleene Winkes

Blauw Cladpapier

Groot tormaat papier

kleen

Pennemessen

Gesnieeden Potlooden en rood aarde

Hoorn Parquament

Penne Schagten Enkelde

Pattroon papier

sleipsteentjes

Rood zegullak

zegul gaaten

Gaaten Groff wit hollandsch

Ceijffer Grifften

Leijen

verte