closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vertiek in

5 Jaaren

door den

anderen

100

62.

265

9

869

geen

geen

17723

300

24

15 7/12

vertien

onder U=o

August„s

1788:

25

geen

50

4

243¾

37½

geen

4314½

8

8

5

Bestand

onder ult

Augustus

1788

geen

15

geen

4

276¾

14

geen

1

53151 3/16

geen

Eisch

voor het

Iaar

1789:

50

40

51

4

850

Boekebinders naalden

p=s

verff quasten

Irikt stoffen, als

tb

20 lb galnooten

20: koperrood

10 guin arabicum

Armosijnen Effene dubbelde Bengaals tot

p„s

geschenken voor de keningen.

vernen en zoort, als

8

10 lb vermiljoen

waar van dit voor ’t

20 spaans groen

10 konings Geel

Gouvernement ten

500 witlood

hoogsten benoodigt.

10 Berlein2 blauw

30 Spaans Groen

250 wit Lood

20 geelen Ooker

p„s vlaggedoeken in zoort, als

75

25 p„s witt

25 Rood

25 Blauw

4b Borax indix

10

p„ Evenaar met schaalen

1

4 Borax veultie

16

Arthillerij Goederen

Fijn Buskhuid

1000

lb

Pardoes naalden

p=s

100

Pardoes gaaren

10

Kurk

9: bass

verte