closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ugus„

90

Oonder

§ 38: Huisselijke Bestellingen word reverente

lijk gemeld, dat wij na het genoteerde ter sessie van

Den hier met zijn pack

vervallene koopman

Hemmekam gepermit den 23 Iunij / J:s/, den met zijn ack voor Ternaten

„teerd Lading te breeken.

gedestineerde, dog hier vervallene koopman Francois

Bartholomeus Demmekam, op zijn

verzoek gepexmitteerd hebben zijn resteerende lading

te breeken, en na het aangeteekende ter sitting van

en aan hem teegens betaa„

„ling na d’ordre Een ijzer

den 6„e september, tot voortzetting zijner Reise na

Anker afgestaan.

derwaards hem uit sComp„s voorraad g'adsisteerd

hebben met Een Anker van 770 lb teegens Contante

betaaling, met een Capitaal advans daar op beree„

„kend na de ordre.

Voorts bieden, wij Uw: Hoog Edelheeden bij dee„

531

Het Rapport weegen den

sen aan het Ingekoomen Berigt van de op den

opniem der Arthillerij

en wapen Goederen.

27„e februarij deeses Iaars benoemde Expresse Ge„

„committeerdens, om na een nauwkeurige opneem

na te gaan, en op te geven, welke en hoedanige

Ammunitie