closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

a

om te entwaaren af

er overtollige hier zijn

gaat over.

voor de onbekwaam beven„

„dene Canens, Affuiten

en willen in zoort worden

andere versogt

ook nog een Getal van 200

Houwers met kopere gevest

Ammunitie en wapen Goederen hier ennodig of te veel

aan handen zijn, em na den Teneur uwer Hoog Edel

„heeden g’Eeide ordre na de Hoofdplaats versonden

te worden, wij hebben ons na het aangeteekende ter

sessie van den 3 deezer met het voormelde Rapport

geconformeert, en besloten, overeenkomstig den daar

bij gedaanen voorstel van Hoog deselve te verzoeken

gelijk wij bij deesen Eerbiedigst doen, voor de 27 stux

enbekwaame Canens, 12 stux en beknaam affuiten

en 18 stux en beknaame wielen inzoort, na het op„

„gegeeven Calibet bij dat schriftuur vermeld. andere of be„

„knaame in dies plaats, en deese zoo lang tot wij bekwaa„

„me erlangd zullen hebben aan te houden, alvoorens

die te versenden, voorts versoeken wij nog needzigst om

een getal van twee hendert houwers met kopere geves„

„ten; om in Reserve gehouden te worden; dat dan een getal

van bij na de opgegeevene 1000 stux bij dat Berigt met de

aan handen zijnde zal komen uit te maken, en genoeg

zal

6.

17

Ex