closeTerug naar inventaris

Transcriptie

docus

95

„tie, voortaan, om dat van veel ommeslag is, verhoogt

waar op deele Borgtogjt

verhoogt is

hebben.

voorts neemen wij de vrijheid na het genoteerde ter sessie

848

das sen ouverneur zal dor

van den 3„e deeser, in Conformitet van het beslootene

zijn Promotie tot Raaa

van Indien

op den 27„e februarij I: uw Hoog Edelheeden Eerbie„

„digst te bedeelen dat dewijl den Eerste Teekenaar boor

zijn promatie tot Raad van Indie thans afziet van

desselfs verlossing na Neederland te besollicitee

„ten zijn Edele als nu door het overmaken van zijn

te goed hebbende zoldijen, aan desselfs gemagtigden

in Nederland qualificatie zal geeven, om de bipaal„

de bepaalde twee titien in

Neederland laaten jnkoopen

„de twee Actien in de oost Indische Compagnie

in te kopen

dag De Soontrekkende Dienaaren zoo hier

Aal der Loontrekkende

als onder dit Resort, hebben onder ult„o September

Dienaaren.

beloopen een getal van 94:3. koppen, en van zodanige

Classen, als bij de ondervolgende Natitie vermeld

staat