closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§50 De verbeetering onder de Dienaaren staat

waar beschreeven is.

beschreeven bij het overgaande Acte Boekje, waar aan

wij ons reverentelijk gedragen, en alzo geene

55„ In den Dienst van dE Compagnie

aangenoomen of

§ 52 Uijt den Dienst ontslagen zijn, noteeren wij

dat de

§58 Overleedene Dienaaren zeedert primo Iulij

Bedragen 58 koppen

tun passato tot ult„o september IE: bedragen een ge„

„tal van 58 koppen en bestaan, in

1 Boekhouder en Dispencier

1. bembardier

1 meesterknegt der wapenkamer

1 sergeant

1 Bootsman

1 met selaar

1 roerslootemaaker

1. rademaker

1. Constabelsmaat

9 koppen die Transporteere

vt

b

Een

schee„

2 gag