closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wij

aa

9 koppen P„r rransport

1 Trompetter

1. g’'gagieerd sergeant

37 soldaaten

7 mattroosen

1 Jong Mattroos

2 Corporaals

50 koppen te samen.

Onder

§ 50 De Gegagieerdenes hebben wij na het beslotene op den

Een Meesterkuegt der

6„e september /18, op zijn daarem gedaan verzoek; ge„

scheepstimmerlieden

g’gagieert.

„steld, den geweesen meesterknegt der scheepstimmerlieden

Philippus Voerman, om de wille denzelven

den ouderdom van omtrend 60 Iaaren bereikt hebbende,

door toenemende Lichaams gebreeken en swak heeden

geen dienst meer konde doen, en hem navolgens de be„

„paaling bij het Reglement ƒ 20 toegelegd. voorts zijn

gagie van ƒ 50 'smaands met dien dag doen Cesseeren;

Voorts is op den 6„e Augustus 178/ den tot Emeritus

555:

Een Corporcaal dite Cmen„

„tus gesteld na d: overleeden.

gestelde Corporaal Johannes Rodius overleeden

en de overige bestaan nog indonder volgende seeren

koppen