closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gagie van 60:- 'smaands groot gunstig bevordert te

mogen worden.

En verzoeken zeer Eerbiedigst op deese supplicquen een

gunste dispositie.

waarmeede na uw Hoog Edelheeden dierbaare Per„

zoonen en ’sComp„s swaarwigtige belangen, in de veilige

hoede des: Alderhoogsten te hebben aan bevoolen, wij met alle

Eerbied en hoogagting zijn. /onderstond:/ Hoog Edele

Groot Agtbaare Gestrenge wijdgebiedense Heere en

welEdele Gestrenge Heeren /:Lager:/ Uw: Hoog Edel

„heeden onderdanige en Trouwschuldige Dienaaren prae:

gtekend:/ : Rreijke, W: Beth: Hd: D: H

Baserman, J: S: d: Vos: S Monsieur E:

Bosch a Budach den 7: eb: A 171s

1

/ter zijde/: Maaasser Jn't Castees Notterdan den 17 october Anno 1788:

Accosdeert

J: B Butach

i