closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan Den welEdelen Agtbaaren Heer

Barend Reijke

Gouverneur en Directeur dezer Kuste &„a &ap„o

Needer

Den Raad

WelEdelen Agtbaren Heer

en Heeren.

Geeft met de overliekte Eerbied en verschuldigste reverentie te kemun

Francois Bartholomeus Hemmekam,

Koopman ten dienste der E: Kompagnie, hoe hij in het laast van

het gepasseerde Jaar 1787, de Reisch van Batavia onder„

„nomen heeft, op hoope van met succes ter afwagting van

Emploij aldaar, Ternaten te mogen bestevenen, dog tot

zijne groote prejuditie, het ongeluk heeft moeten ondergaan

van met zijn Barck den 18 Maart even verweeken op de

droogtens aan de Zuid oost kant van saleijer vast te raken

en twee en dertig Etmaalen, in duizende angsten en gevaren,

daar op door te brengen, dog eindelijk na alle aangewende

moeite, daar van weder af en vlot geraakt zijnde, ge

„noodzaakt is geworden, eerst saleijer en daar na dit

Gouvernement op te zoeken, Eensdeels om gemelde zijn Barck

van

f„o 1: