closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van dies gebreken te herstellen, en ten anderen, wegens verloop

der Mouson, dit Ministerie te verzoeken, hem te willen per

„mitteeren, zijne resteerende Lading te breeken, en des moge„

„lijk ten gelden te maken, mitsgaders de tijd en geleegenheid

alhier aftewagten, dat bequaam zal zijn, dies Rijsch ander„

„maal na Ternaten, dan wel over Java na Indiasch

Hoofdplaats, waar het hem in zijne thans meer dan ooit

drukkenden toestand, best convenieeren zal, te kunnen onder„

„nemen, het gunt zulks is suppliceerende bij dezen. (:onder

„stond:) 'Twelk Doende (:was geteekend:/ F: B:

Hemmekam (:in margine) Maccasser den 24„e Juni

Anno 1788.

N„o 84

Op Heeden den 9„e Juni Anno 1788 Compareerde

voor mij Lodewijk Rudolph Boekhouder en Eerstie

geswoonen klerk van Politie deezes Gouvernements, present

de getuigen Nagenoemd.

De Corporaals van de dragonders alhier Jan van den Griff

van Amersvoort en Coenraad Schudselaar

van