closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

L: S:

Vendu Roll van zodanige ven

stux onbekwaame 'sComp„s Paarden die

op heeden Publicq zijn verkogt geworden.

Zoldaat Rappe ben Paard

rd„s 3: —:

Harm: Anthonij Een Paard

3: 24:

J: Jacobsz Een Paard

2: 30:—

2: 18:—

J: Jacobsz Een Paard

Somma Rrd„s 11:24:

(:onderstond) Aldus Gedaan en Gevenduceert tot Mac„

„casser In't Casteel Rotterdam den 11„e Juni anno

1788, door mij (was geteekend) J: G: Budach (in margine)

ons present (:geteekend/ T: Bosch en L: Rudolph.

N„o 94.

Op Heeden den 18„e Juni A„o 1788, Compareerde voor=

mij Lodewijk Rudolph, Boekhouder en Eerste geswoore

Klerk van Politie deeses Gouvernements, present de getuigen

Nagenoemd.

Den quartiermeester in dienst van d’E: Compagnie Cornelis

de Roo van Rotterdam, en de Mattroosen Cornelis van

Hoorn van veeren, en Frans Kroonnauw van

djauwert, alle van Competente ouderdom, en zodanig bescheiden

0p: