closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

van oulden Krona, beide bescheiden op ’s Comp„s Paarde stall, mij

„bekend, dewelke ter Requisitie van den sergeant en stalmeeter Jo„

„han Hendrik Link voor de waarheid, en om te kunnen

dienen daar en zo het behoord, verklaarde.

Dat op 'sCompagnies Paarde stall vier stux Paarden staan

die van ouderdom geheel stijf en tot verdere 'sCompagnies dienst

niet te gebruiken zijn.

Het geen voorsz: staat de Comparanten nogmaals voorge„

„leesen en duidelijk in ’t Neederduitsch te verstaan gegeven zijnde,

zo verklaarde zij zulx te behelsen de opregte waarheid, gevende voor

reedenen van weetenschap zulx gezien te hebben, bereid blijvende

hunne gegevene verklaring ten allen tijden nader gestand te

doen.

Aldus Gedeclareert tot Maccasser In t

Casteel Rotterdam dato voorsz: ter presentie

van Carel Pielaat en Willem Hendrik voll,

klerken als getuigen hier toe gerequireerd, de minute deeses

is behoorlijk geteekend en geschreeven op Een vel Papier

(:onderstond:) Quod Attestor (was geteekend) S: Ru„

„dolph Eerst gesw: klerk.

Vendu