closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nevens den met zijn Chialoup aldaar aangekomene Stuurman

Lokman, en eenen meede aldaar met een Paduwackang

aangekomene Burger (:zonder nog thans zijn naam te

hebben opgegeven:) ten lasten legt, hunne koebeesten zonder

permissie van den Eigenaar te hebben dood geschooten, en het

zelve niet meede kunnende nemen op de plaats hebben

laten leggen, waar door een groote szank, veroorzaakt,

en dat bij die geleegendheid ook een Bouthonder met een

kogel gekwest is geworden, als meede de Paggers van de

Menschen hunne thuinen, gijten, Bokken weg te nemen

en zo na gedagte Chialoup te brengen, te antwoorden: dat

zo lange hij als Extirpateur daar ginter geweest is nooit

een Stuurman Lokman gekent of gezien heeft, veel

minder met denzelven en den onbekenden Burger Eenige

baldadigheeden of hostiliteiten, gelijk mij hier ten lasten

word gelegd, gepleegd te hebben, maar ter contrarie heb Ik

de ginter aangekomene menschen al wat in mijn vermo„

„gen geweest is te hulpe gekomen, dat eerder voor den

Koning na zijn gehoudenis gepast heeft te doen, zullende

den Burger Steijns die in dit Jaar daar is komen te ver„

„vallen niet anders kunnen getuigen, die de waarheid zoo

het uwel Ed: Agtb: nodig mogte oordeelen wel hulde zal bieden.

Avanceerende