closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

Waar meede verhoopen wij aan de g’Eerde intentie van uwelEd=e

Agtb: te zullen hebben voldaan, dus nemende ons de vrijheid

om met diep ontsag te onderschrijven. (:onderstond:) WelEdele

Agtbaare Heer (:lager:) uwelEdele Agtbaare onderdanige

en Trouw schuldige Dienaaren. (:was geteekend:) Dirk Hinse,

J„s Noorderstroom, Johan Michael Gussau

en Willem Jonker. (:in margine:) Maccasser den

28„e Juni Anno 1788.

Aan als vooren Neevens den Raad..

Den onderdanigen Teckenaar Hendrik Willem Martin,

zergeant en geweesen Extirpateur van Boritong, door uwel Ed:

Agtb: bij Extract Politicque Raad besluit van den 4„e deezer

gelast zijnde om zig satisfactoir te verantwoorden, op Eenige hem

door den Koning en Rijxgrooten van Boutong ten lasten

gelegde Poincten, neemt met alle verschuldigde hoog agting

de vrijheid na zijn geringe vermogen aan het g’ordonneerde

van uwelEdele Agtbare schuldpligtig te voldoen, en zal daar

op aanvang nemen met het Eerste poinct, alwaar welmel„

„den Koning en zijne Rijsgrooten den needrigen teekenaar

nevens