closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

debatten te vermoeijelijken zig needrigst refereeren aan zijn aan den

welEd: Agtb: Heer Gouverneur overgegevene Dag verhaal ge„

„duurende zijn Commissie, als meede aan het deezen in Eerbied bijge„

„voegde beantwoorde vraag Poincten van de zoldaaten Meijer

en Bon nevens den Amboneesen specerij kundigen Jacobs,

waar bij uwelEd: Agtb: ten klaarsten zal geblijken, dat de

onderdanigen Teekenaar al bij zijn Eersten aankomst en daar

na nog diverse maalen den koning verzogt heeft om de

visitatie der Eilanden te mogen doen, maar dat hem telkens

afgeslagen is geworden, tot op het laast wanneer bij na vier

maanden verlopen waren en wel zag dat alle zijn koffelijke

Complimenten geen indruk op des Konings gemoed kreegen

en ernstige termen den Koning door een Tolk van Boutong

liet weeten, dat zo hij hem niet spoedig na de Eilanden wilde

laten vertrekken hij dan na Naccasser verzogte te gaan,

om zig bij den welEdelen Agtbaren Heer Gouverneur hier

over te beswaaren, alzo zijn wel Edele Agtb: hem speciaal

gelast had om zijn Commissie spoedig te volbrengen en nog

in september maand herwaards te komen en dat die

ordres van zijn Gebieder hem meer geleegen was als die

van zijn Koning en Grooten, dat ook van dat gevolg

was dat hij direct de togt na de Eilanden kreeg, E welk

anders schoon hij nogthans een Jaar daar ginter heeft

moeten overblijven en niemand anders de schuld kan

wijten