closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

wijten dan des Konings traagheid nog wel langer mogelijk

geduurt zoude hebben.

Hier meede verhoopt den nedrigen Teekenaar na zijne

geringe vermogen verantwoord, en aan de hoog gerespecteerde

ordre van uwelEd: Agtb: ten genoegen voldaan te hebben, zo neemt

hij de vrijheid deese met de verEischte Eerbied en diep ontsag

te onderschrijven. (:onderstond:) WelEdele Agtbare Heer

en Heeren (:lager:) UwelEd: Agtb: onderdanige en gehoorsaame

Dienaar (:was geteekend:) H: W: Mertin:

N„o 102

Den secretaris van Politie Johan God

„fried Budach, word bij dezen

door den ondergeteekende zergeant en

geweesene Extirpateur van Bouthon

Johan Hendrik Marthin

verzogt, behoorlijk g’assisteert met

getuigen, het ondervolgende Insinuando

modo aftevragen, aan de met hem

in die Commissie geweest zijnde zoldaaten

Couchon Meijer en Jacobus

zon

zegge

weeter