closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

hebben gecondemneert; dog Couchon Meijer en

Jacobus Bon zeggen dat zij op Bouthon gehoord

hebben, dat de Tolk die met hun meede geweest

is, de menschen in de Boete heeft beslaan zonder

te wieten voor hoe veel

zeggen alle drie dat zij daar niets van

weten of gehoord hebben

zeggen alle drie van Ja, en betuigen niets

tot Lasten van den Zergeant te hebben

(onderstond:/ voor de Beantwoording (:was„

„geteekend:/ met Eenige Joodsche Characters

Jacobus Bon en Elias Jacobs.

gedragen heeft, om, Namentlijk de specerij Boo„

„men uit te roeien, en of hij op Eilanden ko„

„mende, de menschen in de Boetens heeft

beslaan, die Taggentig Rijxdaalders zoude

beloopen hebben.

Of hun ook voorstaat, dat hij zergeant, wanneer

hij door de Bouthouders wierd aangespoort

om zyn visitatie Togten spoedig te doen,

zig daar niet aangestoort zoude hebben,

maar dat hij met zijne goederen, maar

was rond geloopen, En dat wanneer de

Tolken bij hem gekomen zijn, om hem

zijn pligt voor te houden, hij quaad

zoude geworden zijn, en gesegt hebben

wat heb Ik met Jou Grooten van nooden

want die estimeer ik zo goed als prullen

en vuilnis.

Of zij op dit alles de zuivere waarheid hebben

beleeden, en of zij nog iets verder van

hem weten te zeggen dat tot zijn lasten

kan Strekken.

Vordert hier op Cathagorisch antwoord, lee„

„vert Copia des verzogt werdende, en

bij