closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

te hebben voldaan, zo blijve met alle hoog-agting. (:onderstond:) WelEdele

Agtbare Heer. (:lager:) uw welEd: Agtb: onderdanige en Prouwschuldige

Dienaar (:was geteekend:) D: Deefhout (in margine:) Maccasser den

Eersten Augustus A„o 1788.

Lijst van zodanige Makassaren die zig onder

de Goahse Rijksornamenten bij de koning

van Bonij begeven en finaal weigeren ’'skomp„s

Thiende te geven zonder toestemming van de

Koning van Bonij zelfs, als.

N: Kaloekoe Bodoa

Craeng Bonto Masoegie

bossen Padij 7000:

N: Tello

Tomilalang van Bonij

4000:

N: Campang.

Mawoeroekie

300:

Poea Makkoe

400:—

Latoco

80:

Mamma

500:

Soemailie

11

400:

Matoa Mamajang

350:

Oenoesoe

300:

glarrang Tampang

250:

N: Masale.

Nialloe

100:

Daeng Mamala

800:

Daengna Mina

1500:—

Craeng Boddia

1300:

Transporteere bosjen Padij 17280: