closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39

(in ’t midden) In kennisse van mij (geteekend:/ L: Rudolph secretaris

(in margine:) Maccasser In't Casteel Rotterdam den Eersten september

Anril 1788.

Passa Reekening der Negorij Vlaardingen, zo als die penningen

door den ondergeteekende Cassier Jacobus Leonardus de Voster g’Eerde ordre van

Den welEdelen Agtbaren Heer Barend Reijke, Gouverneur en Directeur deeser

Kuste Celebes, geduurende de Jongste

ses maanden g’'administreerd zijn, als.

Debet

Credit

1788: i aug„s â Restand in Casja volgens afgeslote„

1788 u„

aug=o

Over zo veel op ordonnantie den 2„e

„ne Reekening onder ult„o februarij

April/ JL /aan den op„zigter, der werken

Johan Fredrik Albrecht, voor in„

8.

Jongst Leeden

1770:45:

rd

„koop van bouw Matteriaalen tot

van de ophaalders van het grond

verdere opbouw van de Negorijs

Muur uit Cassa is verstrekt. rd„s

600:

geld, den sergeant J„o P„s Todempijl

Als Even op ordonnantie den 15=e

en Cornelis Coutrier ontfangen

Augustus uit Cassa aan gemelde

het geen dezelve van de Inge„

op zigter der werken Albrecht,

„zeetenen voor een halve maand

verstrekt tot inkoop van bouw

Matteriaalen v„

1000.

huis huur hebben g’incasseert

7

713:

Over zo veel op ordonnantie aan

den wagtmeester Michiel wer„

„ner tot inkoop van ses Hon„

„dert en sestig kannen olij van

clappus ten dienste der stade

Lantharens uit Cassa is verstrekt,

130

Als even aan gem: wagtmeester

werner op ordonnantie zo wegens

verdiende salaris het verstrekte

aan de werkslieden ingekogte.

Matteriaalen het betaalde aan

de baas Smith en die der tim„

„merlieden, item voor het opsteeken

der Lanthaarns uit Cassa verstrekt„

392:42.

de Restant in Cassa

361:108

1/5

4:

0

Somma R„ 2484

Somma Rd„s 2484:4:8

/:onderstond:) Maccasser in de Negorij

Vlaardingen adij Ult„o Augustus A„o 1788

ons present (:geteekend:) I: Monsieur en

(was geteekend:) J: L: de Vos, (in margine:)

J: G: Budach.

Aan