closeTerug naar inventaris

Transcriptie

182:13:10

0

43

P„r Transport Rd=s

3230

15:8 lb 37412.43

8082

13

Johanna Elizabeth Dirkse

93:

2

Hendrik Dirkse

388:

Johan Melchior

50

Intje Moesa

514:12

Adriana Bosbergh

10:34

Anthonij Klop

147:39

Adriana Beems

47:28:8

Andries Jansz voll

2000 -

Johannes Pietersz

216:30:5

Johanna Elizabeth Karsten

797:6.—

Helena Geertruijda Mulder

808:27.—

Niohonio

2118:27:12

Johanna Elisabeth Pielaat

2

1063:30

11595:12:1

49008:

7:

1

De Contanten Per Cassa nevens de uitstaande penningen die

Intrest

en

geen Intrest geeven bij den anderen g’addeert komt als vooren

rd„s 57090:20:11

In vergelijking

De Capitaalen der Supillen en renteloos leggende gelden bedragen.

te samen rd„

54678:44:11

De Ingekomene Intressen der uitgesette Capitaalen in dit Boekjaar

gereekent

van Primo September A„o p„o tot dato deeses

rd„s 2736:15:

Daar en tegen beloopen de Lasten in dit Boekjaar

324:39

De Lasten van de Inkomsten gesubstraheert, zo blijft aan zuiver winsten rd„s

2411:24

Somma Rld„

57090:20.

De Intressen hier vooren gemeld ten bedragen van rds 2411: 24: zullen bij de

Boekjes de Anno 178 8/9 ten voordeele der Pupillen verdeeld, en een ijder van zijn

aandeel behoorlijk gecrediteerd werden als

Reekening van Intressen staat ten faveure

rd„s

2411:24

Fredrik Pieter en Pieter Seena

1449:13

12 mld

93:29

Tjotjannio

12 m

6: 5

94:30: 8

Tjosiannio

12 m„

6:5:—

94:30:8

Tjoginnio

12 m„

6„5„—

94:308

Alexander en Daniel, Desiso

2000

129:8:8

12 m„

De dogter van Jacobus Heeren

2384:43:2.

12 m„

154:

2:

Ed

8529:27:18

Transporteere

rd„s

395:6:8

8

10

3

11