closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

P„r Transport rd:

Sommondig kind van Jan Adolph Kok

Diederik Achters -

Het Capitaal van gem: Achters is op zijn verzoek reet

afgegeven en Competeerd 't nevenstaande Intrest

de omnondige kinderen van Matthijs Petersz:

de onmondige kinderen van Jan Jochem Banse

de ommondige kinderen van Bastiaan Steijns - -

de ommondige kinderen van Minga Dorothea Smoder

Johanna Pick

Lodewijk Pick

Johanna Elizabeth oosterman

Cornelis Gerrardus Casper

Elisabeth Tap

TJohopkee

Tjohaptelk

Tjohapseeng

de kinderen van den Chinees Quetianke

Johanna Carsten Lecerf

Joan Andries Adolphuer

Johanna Susanna Adolphir

Tjosiangnio

De Capitaalen der onbekende Erfgenaamen

werden ingevolge de ordre dezer Regeering de

dato 10„e october Anno 1778 ten faveure van deese

kamer ingenoomen te weeten

Christoffel Greeve

de boedel van den chinees Jaukako

de onmondige kinderen van Laurens Hofman

het onmondig kind van Jan Kroll

.

Philippus Balthasar Billet

de boedel van Juff„r Suffijn wed„e Cornelisz

de broeder en zuster van Maria Helena Mar„

„nekus

Abraham Smoder

de Erfgenaamen van Johan Tinne

de boedel van Johan Hendrik Carsten grelle

de boedel van den Chinees Simjanko

de drie tenoemene Posten doen geen rente als.

Fredrik Pieter en Pieter Ceena

Daniel en Alexander desiso

de kinderen van Hendrik Christoffel Ebeling

Transporteere

rd„s

½

8529:27:11

1853:31

4854:18

2207:27

198: 8

5417:31

289: 6: 8

191:42:8

232:24

200

6

1196:44

28:17:45

8

1051:2½

8

1051:22.

1621:32:10

1000

479:8

38144

740: 2012

6

354:

37

259

15

544.

4

241

51:46

1.

121

8

92

4

28

14

1650:27

23

8

75

14

17

179:21

187:37.

726:44:10

6

40749:39

8

6

rd„s 395: 6:8.

12 m:

119:34:4:

mn

5:45:4

12 m:

313:25: 4:

12 m„

142: 27:12

12 m

12:38 8

12 m

349:43: 8

12 m„

18:32:12

12 m„

12:19 4:

15: 1

12 m

12 m„

12:44

12 m„

7715.

12 m

182 4.

12 m„

67:43:12

12 m„

67:43:12

12 m

104:35:12.

12 m„

64:28 4

12 m

30:45:12.

12 m„

24:32:4

12 m:

47:3912

22:42: 4:

12 m:

16:37: 4:

12 m

12 m

35: 84:

15:27:4.

12 m„„

3:17:4

12 m„

8: 2:

12 m„

5:46

12 m

124:28 4

12 m

106:29

12 m

4:42

12 m:

1 6

12 m„

rd 2411:24