closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

Voor ’t Arthillerij Magazijn.

3 p„s zegge drie pees methaale Canons op affuiten van 4 lb waar van een canon

onbequaam.

_o

5 _o vijf.

v: Canons op affuiten van 2 lb waar van drie canons

onbequaam.

Methaale en ijzere Canons zonder aff uiten

8 p„s _o agt pees methaale Canons van 1 lb

2 _o twee _o

_o

—¾„

2 _o twee _o Yzeree

_o

6

4 „_o vier

_o _o

_o

12 alle vier onbequaam.

affuiten zonder Raders

2 _o twee pees affuiten van 18 lb

8

_o agt

_o

12

4 _o vier

8

_o

_„o

9 _o Neegen

_o

_

6

4

6 _ ses _o _

6. _o ses

_o

3

4 _o vier _o _:o

2

affuit Raders in

zoort

16 p„s zegge sestien pees Raders van

18 lb

_o vijftien

12

15

23

8

_o

3 drie en twintig _„o

18

_o agtien

6

_o _o

7

=seven.

4

_o

_o

twee

2

3

_o

_o vier

4

2

21

_o Een en twintig pees voorwagens waar van een wiel onbequaam

5

_o vijf pees veldwagens met Raaders

2

_o twee _o

_o

zonder

e agtien e Raders tot veldwagens

16:

2

o twee _o methaale mortiers van 8 d„m op haare stoelen en toebehooren

_o

3 _ drie _o

6

_o twaalf _ ijzere hand

4

12

2 _o twee _o houwitsers met dies affuiten en toebehooren van 4 drum

7 _o seven _o Ammunitie wagens waar van 6 onbequaam

wapenkamers Goederen.

279 granadiers geweeren met ijzere Laadstokken en Bajonetten.

467

_o in ’t guarnisoen

_o

1599

_

_o

„zonder

108 Musquetiers

_o

houte

63„

ijzere

dog daar verscheide Laaden en

slooten van onbequaam zijn

verte