closeTerug naar inventaris

Transcriptie

48.

Op de Punt Mandasa

2 p„s zegge twee pees methaale Canons op affuiten van 18 lb

_

2 _o twee _o Yzere

18

_o

7 _ seeren _o

_o

_o 12 waar van

een Canon en drie affuiten met wielen onbequaam

Op de Punt Amboina

3 p„s /zegge/ drie pees ijzere Canons op affuiten van 18 lb waar van een

onbequaam

8 _o agt _ ijzere Canons op affuiten van 12 lb waar van twee

Canons en twee affuiten onbequaam.

Op de Punt Batjian

3 p„s zegge drie pies ijzere Canons op affuiten van 18 lb waar van twee canons

onbequaam

4 _o vier pees ijzere Canons op affuiten van 12 lb waar van een

affuit onbequaam

Op het Ravelijn

2 p„s zegge twee pees methaale Canons op affuiten van 6 lb

2 _ twee _: ijzere Canons

_o 6

4 _o vier _o _

_o

_o 6

op de Redout.

2 p„s zegge twee pees methaale Canons op affuiten van 4 lb

2 _o twee

3 waar van

een Canon onbequaam.

16 _ sestien w ijzere Canons op Rampaarden van 6 lb waar

van 8 Canons onbequaam

Op de werf:

5 _o vijf pees Canons op affuiten van 12 lb

Op Malankerie

4 _o vier pees ijzere Canons op affuiten van 4 lb

2 voorwagens

Bij den Agtbaren Heer Gouverneur

2 p„s zegge twee pees metaale Canons van 6 lb op affuiten

Aan de Hoofdwagt.

2 zegge twee peel methaale gezwindstukken van 2 lb

voor