closeTerug naar inventaris

Transcriptie

52

De Pantjallang de Snelheid

8 p„s ijzere Canons van 3 lb

4 _o Bassen 1

donderbossen

2

6 snaphaanen

4 Pistoolen

6 houwers

De Chiampang De Lastdrager

2 p„s ijzere Bassen van 1 lb

5

snaphaanen

5

deegens

Pistoolen

4

De Booth de drie gebroeders

2 p„s snaphaanen gemeene

2 deegens

De Booth de Hoop

2 p„s snaphaanen gemeene

2 deegens

De Booth de verwagting.

2 p„s snaphaanen

1 deegen

4 p„s snaphaanen onder den Dato Baringang

7.2

_o

Aro Pantjana met het begin van den oorlog

met sankielang welke aan hem door dE Comp:

ter leen gegeven, als ook nog

12

_o die met

de onlusten tusschen hem en den Koning van

Tanette, door den in commissie geweest zijnde

onderkoopman van Diemar in A„o 1783 aan

gem: Aro Pantjana op zijn verzoek zijn ter Leen

gegeven.

60 _o die meede

met het begin van den Sankielangschen

oorlog ten dienste van dE Comp„e aan den Ca„

„pitain der Maleijers verstrekt zijn geworden, van

welke 60 stux op gedaan verzoek: van gemelde

Capitain, om de daar bij bekend gestelde redenen

26 stux zijn afgeschreeven, zo dat 'er nog 34 pies

onder berusting van opgem: Capitain zijn ver

„bleeven

26

_o Staande

op den naam van den geweesen Oppertolk

Brugman