closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

Brugman waar van de tegenswoordige opper„

„tolk Deefhout er thien van heeft ontfangen

zijnde de resteerende sestien pees almeide op ver

„zoek van de wed„e Brugman om bij gebragte

reedenen afgeschreeven

12 p„s snaphaanen. onder

den Craing Glissong

18

Anna Badjeng

_o

6

Lomo Siang

36

„koning den Maccassaaren, en

_o

24

oppertolk Deefhout daar onder gereekend

te

11

de thien pees ontfangene geweeren van de wed„e

Brugman

uit al het welke dan komt te blijken dat alhier op dit Hoofd comptoir

aan handen zijn

32 stux bequaame ijzere

Canons van 12 lb

_o

2

_o metaale

12

1

6

o ijzere

16

_o

_o

2

vmethaale

_

18

_o

_o

4

_

_o

6

_o

_o Yzere

2

_o

8

_o

_=o

_o

_o

14

6

_o

_o

_o

_o

4

4

_o _o metaale

4

4

1

_o

_o

3

2

_o

_o

2

2

=methaale gezwind stukken

2

8

_o

1

bequaame Can ons

2

5 _o

¾

85 stux bequaame Canons

6 stux onbequaame ijzere Canons van 12 lb

_o

4

_o

18

8

_o

6

1

_o methaale

_o

3

1

_„o

_ _o

_o

4„

_„o

3

_o

_o

_o

2

4 _„o _o ijzer D —½

27 stux onbequaame Canons in zoort

als meede 12 stux onbequaame affuiten inzoort waar van seeven

van 12 lb drie van 6 lb een van 4 lb en een van 3 lb. En agtien stuks

onbequaame wielen inkoort als

Een van 18 lb, thien van 12 lb, ses van 6 lb en een van 4 lb benevens

nog