closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Kopp

21„e

_„o

_o

von de„n Junij na Batavia

15„ _„o saleijer

_„o Bima

_„o

Batavia

_„o

Sumbara

_„o Batavia

Sumbaria

65

den Chinees en inwoonder alhier Tamasing nevens 2 LeijfEijgenen

per paduw: groot 8 lasten bemant met nog 4 Chineesen en 17 koppen his

Inlanders gemonth: met 8 p„s Canons, 6 p„s rantak: 8 p„s snaph: 8 p„s :

assagaijen 125 lb Kruijt, neemt meede 100 pic: tripangs 100 pic:

agar, en 39 koppen slaeven tot negotie als passagier de Chinee„

„sen Tanhoiseeng te ongsamgiang en Tjoatio

„t„

den Boeginees Topita per d„o groot 3 lasten bemant met

nog 5: Koppen, neemt niets meede

den Maleijer Bapa Biembe per Pajalla groot Een

2

last bemant met nog 6 koppen gemonth: met 3 p„s snaph: 3 don„

„derb: 2 p„r rantak: 2 bottel Kruijt, neemt meede 50 rd„s aan Con„

„tanten

den Chinees Ongsiangko nevens 2 Leijf Eijgenen per paduw:

4:„

groot 9 lasten bemant met nog 5 Chineesen en 21 koppen Inlan„

„ders gemonth: met 18 p„s snaph: 6 p„s Canons 6 p„s rantak: 100 p„s kogels

375 lb kruijt neemt meede 200 pic:agar 100 pic: tripangs en 31 koppen

Negotie slaeven, als passagier den Inlandse vrouw mintoe en

Tonda

den Chinees Tanle Kong ver d„o groot 10 lasten bemant met

nog 2 Chineesen en 10 koppen inlanders, gemonth: met 4: p„s ranta k: 4

Ind 3 E:, 2 donderb: 11 lb Kruijt, neemt meede 1 pak ruwe Zeijde en Eeni„

gekleenigh

den Chinees SorijamKo nevens 2 Leijf Eijgenen per d„o groot 7 las„

„ten bemant met nog 4 Chin: en 17 Koppen Inlanders gemonth: met

6 p„s rantak: 2 p„s donderb: 10 p„s snaph: 100 lb kruijt, neemt meede

100 pictrepangs 60 pic: wax 5 piC: Caret en 5 Koppen slaeten

den glissonder Manda per d„o groot 6 lasten bemant met

nog 8 koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 16otl: Kruijt, neemt meede

40. rd„s aan Contanten

„o den sComp„s onderbaan Pora Basse per d„o groot 6 lasten bemant

met nog 8 koppen, gemonth: met 4 snav h: 4 bott: kruijt, neemt meede

100 rd„s aan Contanten

verte